Outlet

Här finns produkter som av olika orsaker har fått ett reducerat pris t.ex. Transportskada, skav, repor, missfärgningar m.m.
Läs noga på produktbeskrivningen för att få mer information om eventuella defekter på produkterna.